Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ανοικτής πρόσβασης, η οποία περιλαμβάνει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για να καθοδηγήσει τους χρήστες στις κατάλληλες ενότητες μάθησης. Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για όσους ολοκληρώσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, κυρίως επαγγελματίες, προσωπικό και διευθυντές ΜΜΕ Δέρματος, αλλά και σε κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να μάθει για τη βιωσιμότητα στο δέρμα, το οποίο θα είναι σε θέση να κατανοήσει καλύτερα τι είναι η βιωσιμότητα και τι ζητείται από αυτούς, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις διάφορες απαιτήσεις του κλάδου και των πελατών τους.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΟΡΩΝ

Μια εργαλειοθήκη πόρων, που περιλαμβάνει δύο κύρια στοιχεία:

  • Έναν οδηγό για την περιβαλλοντική και κοινωνική συμμόρφωση με τα πρότυπα και τη νομοθεσία για το δέρμα, ένα έγγραφο που θα παρέχει στους χρήστες μια κατεύθυνση στην πορεία τους προς τη βιωσιμότητα;
  • Ενημερωτικά δελτία για τη βιωσιμότητα στο δέρμα, με σκοπό να κινητοποιήσει και να πείσει σχετικά με τα οφέλη, τους κινδύνους και τις λύσεις που διατίθενται σχετικά με τη βιωσιμότητα.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ένα κοινό έγγραφο συστάσεων πολιτικής, το οποίο αποτελείται από καλά παραδείγματα πολιτικών από κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο, επιτυχίες και προκλήσεις, καθώς και συστάσεις για μια πορεία δράσης με βάση τις πληροφορίες, τις εμπειρίες και τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα υψηλού επιπέδου ενδιαφερόμενα μέρη σε κάθε χώρα.