Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
ΕΤΑΙΡΟΙ
Η κοινοπραξία του έργου SULEAP αποτελείται από οργανισμούς από χώρες με ενεργή παραγωγή δέρματος και οι εταίροι είναι όλοι ειδικοί στην υποστήριξη και την εφαρμογή της μεταφοράς τεχνολογίας στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δέρματος. Όλοι οι εταίροι του έργου είναι πρόθυμοι να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστικοί παράγοντες και ως γέφυρα μεταξύ της σύγχρονης Ευρωπαϊκής γνώσης και της βιομηχανίας.
CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDÚSTRIAS DO COURO (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)
Το Πορτογαλικό Τεχνολογικό Κέντρο για τη Βιομηχανία Δέρματος δημιουργήθηκε επίσημα το 1992. Η CTIC παρέχει επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη στον τομέα του δέρματος, αναλαμβάνοντας κυρίαρχο ρόλο στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και διαδικασιών, στην έρευνα και ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα, την κυκλική οικονομία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος, γεγονός που οδηγεί τον τομέα στην τεχνική πολυπλοκότητα, την καινοτομία, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, τη μείωση του κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διαφοροποίηση.
UNIVERSIDAD DE LLEIDA (ΙΣΠΑΝΙΑ)
Το Κέντρο Καινοτομίας Δέρματος Α3 – Πανεπιστήμιο της Lleida (UdL) είναι μια ερευνητική ομάδα που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Igualada. Το Κέντρο Α3 επικεντρώνεται στην καινοτομία, την ποιότητα και το περιβάλλον και προσφέρει εκπαίδευση, έρευνα, μεταφορά τεχνολογίας και διάδοση, με οριζόντια προσέγγιση, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των διαδικασιών παραγωγής και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και προηγμένων υλικών. Οι δραστηριότητες του Κέντρου A3 στοχεύουν σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του κλάδου του δέρματος για την ενσωμάτωση καινοτόμων και βιώσιμων δερμάτινων ειδών στην αγορά για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών.
C.G.S. DI COLUCCIA MICHELE &C. S.A.S. (ΙΤΑΛΙΑ)
Η CGS ιδρύθηκε το 1990 και έχει εργαστεί για πάνω από είκοσι πέντε χρόνια στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, της βιομηχανικής συμβουλευτικής και της πολιτικής μηχανικής. Η επιθυμία της CGS και η πραγματική στρατηγική εργασίας του συνίσταται στην επίτευξη παρεμβάσεων προκειμένου να μειωθεί το παραδοσιακό χάσμα μεταξύ καινοτομίας και πραγματικής εφαρμογής, με άλλα λόγια μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η CGS ακολούθησε τρεις διαφορετικές γραμμές: τεχνική, οικονομική, διαχείριση. Το CGS έχει αγκαλιάσει εξαιρετικά διαφορετικούς ερευνητικούς τομείς και έχει αναπτύξει μια αποτελεσματική μέθοδο εργασίας και ένα έξυπνο σύστημα σχέσεων με εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα.
EGE UNIVERSITY (ΤΟΥΡΚΙΑ)
Το Πανεπιστήμιο Ege είναι ένα κρατικό πανεπιστήμιο 66 ετών. Πρόκειται για ένα ερευνητικό, διδακτικό ίδρυμα, που εκπαιδεύει φοιτητές μέχρι το διδακτορικό επίπεδο. Το πρόγραμμα Μηχανικής Δέρματος στο Πανεπιστήμιο Ege έχει μαθήματα μηχανικής, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αρχών κατάρτισης της σχολής μηχανικών, μαζί με επαγγελματικά μαθήματα και πρακτικές. Το τμήμα έχει 599 πτυχία και 66 μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι σήμερα, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε σημαντικούς ρόλους στη βιομηχανία δέρματος. Επί του παρόντος, 175 προπτυχιακοί, 18 μεταπτυχιακοί και 13 διδακτορικοί φοιτητές συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στο τμήμα.
VIRTUAL CAMPUS LDA (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)
Η Virtual Campus είναι μια ΜΜΕ ανάπτυξης, κατάρτισης και συμβουλευτικής στον τομέα της τεχνολογίας ενισχυμένης μάθησης. Το όραμά της είναι να προωθήσει ενεργά την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης υποστηρίζοντας δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης στρατηγικών και έργων μάθησης που οδηγούν σε αυξημένα κοινωνικά οφέλη. Η Virtual Campus έχει παράγει με επιτυχία περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης, διαδικτυακά μαθήματα (MOOC) και σοβαρά παιχνίδια για διαφορετικές πλατφόρμες (επιτραπέζιους υπολογιστές, κινητά, tablet), σε διαφορετικά περιβάλλοντα (διαδικτυακά, αυτόνομα) για διαφορετικούς σκοπούς (επαγγελματική κατάρτιση, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τριτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και σε διαφορετικά πεδία (ευρωπαϊκά έργα, συμβάσεις πελατών).
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ)
Η CRE.THI.DEV. είναι μια ελληνική μη κερδοσκοπική εταιρεία που στοχεύει στην ανάπτυξη της κοινότητας μέσω της έρευνας και ανάπτυξης σχεδίων δράσης, που επικεντρώνονται στις τοπικές και κοινωνικές οικονομίες, κυρίως στους τομείς της δια βίου μάθησης, της απασχόλησης, του αθλητισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της τοπικής ανάπτυξης. Η εταιρεία έχει στενή συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές αρχές, κυβερνητικές αρχές και επιχειρηματικές ενώσεις με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
DETEK – DERI TECKNOLOGLARI TEKNISYENLERI VE KIMYACILARI DERNEGI (ΤΟΥΡΚΙΑ)
Η DETEK (Ένωση Τεχνικών και Χημικών Δέρματος) ιδρύθηκε το 1995 για να υποστηρίξει την τεχνική και ακαδημαϊκή υποδομή της τουρκικής βιομηχανίας δέρματος, να επιβάλει την ενσωμάτωση αυτής παγκοσμίως και να υποστηρίξει τη βελτίωσή τους με τα μέλη της που είναι πιο εξειδικευμένα σε τεχνικά και ακαδημαϊκά πράγματα όπως σε τεχνικές και ακαδημαϊκές ουσίες όπως σε τεχνικές και μηχανικούς. Η DETEK υποστηρίζει τα πρότυπα ISO, ISO EN στα στάδια έγκρισης και ενημέρωσης και καθορίζει τις πρότυπες μεθόδους δοκιμής.
LUKASIEWICZ RESEARCH NETWORK - LODZ INSTITUTE OF TECHNOLOGY (POLAND) (ΠΟΛΩΝΙΑ)
Το IPS (Ινστιτούτο Βιομηχανίας Δέρματος) είναι ένας οργανισμός που συνεργάζεται με την Πολωνική βιομηχανία υποδημάτων και της παρέχει πλήρεις υπηρεσίες με βάση: την καινοτόμο τεχνολογία, την εφαρμογή νέων τεχνικών παραγωγής, τις εργαστηριακές δεξιότητες μαζί με τα υλικά δοκιμής και τα έτοιμα υποδήματα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO και EN στο Διαπιστευμένο Εργαστήριο. Το Ινστιτούτο εργάζεται στις θεσμικές μονάδες και σε άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Το Ινστιτούτο Βιομηχανίας Δέρματος έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα με διάφορους ερευνητικούς και βιομηχανικούς εταίρους.
Δ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ)
Η Δ. Αρβανιτόπουλος & Υιοί Α.Ε. ιδρύθηκε το 1986 με κύριο σκοπό την παραγωγή και εμπορία χημικών προϊόντων. Οι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας επικεντρώνονται κυρίως στις χημικές ουσίες για τη βιομηχανία δέρματος και υποδημάτων. Πάντα με γνώμονα την ποιότητα των προϊόντων της και με βάση το επιστημονικό της προσωπικό, η Δ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. έχει γίνει μια πρωτοποριακή δύναμη στο χώρο των χημικών δέρματος. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην περιοχή του Αγ.Ι. Ρέντη (900 τ.μ.) στεγάζουν τη λειτουργική μονάδα παραγωγής του στον χημικό τομέα, καθώς και ένα εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα εργαλεία.