Przejdź do treści
Rozwijanie umiejętności w kierunku zrównoważonej produkcji skóry
SULEAP

Projekt SULEAP poszerzy wiedzę na temat wdrażania zrównoważonego rozwoju w przemyśle skórzanym. Głównym zadaniem projektu jest podniesienie świadomości wśród bezpośrednich beneficjentów oraz grup docelowych na temat zagrożeń oraz korzyści płynących z wdrażania zrównoważonego rozwoju w proces produkcji skóry. Dzięki realizacji założonych zadań SULEAP wesprze transformację przemysłu skórzanego w nowoczesny, zasobooszczędny i konkurencyjny przemysł.