Przejdź do treści
O PROJEKCIE

KONTEKST

Potrzeby firm branży skórzanej zmieniły się z biegiem czasu, a kwestie ochrony środowiska stały się w ostatnich latach bardzo powszechne. Rosnąca świadomość konsumentów na temat wpływu garbowania skóry na środowisko powoduje, że przemysł wytwórczy i duże firmy modowe domagają się bardziej zrównoważonych ekologicznie produktów i procesów.

Przejście na model biznesowy, który koncentruje się na zrównoważonym rozwoju, wymaga przede wszystkim świadomego i dobrze wyszkolonego kapitału ludzkiego. Niestety, specjaliści i kadra przedsiębiorstw z branży skórzanej, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, są niewystarczająco przeszkoleni, aby skutecznie móc wdrożyć zrównoważony rozwój i związane z nim środki.

Ponadto, niezbędna jest skuteczna integracja opracowanych strategii wraz z inicjatywami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi oraz z branżą skórzaną na poziomie lokalnym. Konieczna jest obecnośc na rynku dobrze poinformowanych instytucji tworzących i egzekwujących politykę zrównoważonego rozwoju, które dysponują niezbędnymi do tego celu narzędziami.

CELE

Celem projektu SULEAP jest:

  • Uzupełnienie luki w wiedzy na temat wdrażania zrównoważonego rozwoju w przemyśle skórzanym oraz poszerzenie wiedzy wśród grup docelowych na temat praktycznego wdrażania za pomocą innowacyjnych narzędzi i platform szkoleniowych;
  • Podnoszenie świadomości wśród beneficjentów bezpośrednich i grup docelowych (specjalistów, pracowników i menedżerów w sektorze MŚP produkujących skórę), a także beneficjentów pośrednich (stowarzyszeń, władz, pracowników i menedżerów z innych odpowiednich branż) na temat zagrożeń i korzyści związanych ze zrównoważonym rozwojem w produkcji skór;
  • Przedstawiać szanse, jakie pojawiają się dla sektora i wspierać je w transformacji przemysłu skórzanego w nowoczesny, zasobooszczędny i konkurencyjny przemysł.

GRUPY DOCELOWE

Grupy docelowe projektu SULEAP to profesjonaliści, pracownicy i menedżerowie w MŚP zajmujących się produkcją skóry oraz decydenci.