Przejdź do treści

PLARFORMA
E-LEARNINGOWA

PEŁNY KURS ONLINE (OGÓLNODOSTĘPNY)

Głównym celem tego kursu jest wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności i wiedzę niezbędną do skutecznego podejmowania obowiązków specjalisty ds. skóry ekologicznej. Tutaj, poszczególne osoby będą odpowiedzialne za opracowywanie i wdrażanie planów strategicznych i środków zapewniających zgodność procesów produkcji skóry i powstałych produktów z ustalonymi
standardy i ustawodawstwo publiczne i prywatne. Oznacza to wszechstronne zrozumienie przepisów prawa pracy i ochrony środowiska, protokołów BHP oraz zasad odpowiedzialności społecznej.

CO CHCESZ WIEDZIEĆ?

Kurs jest dostępny bezpłatnie na platformie Udemy i składa się z dwóch części.

Zaleca się znajomość podstawowych pojęć dotyczących przemysłu skórzanego.

Kurs będzie dostępny w 7 językach: angielskim, hiszpańskim, portugalskim, greckim, tureckim, polskim i włoskim.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?