Przejdź do treści

REZULTATY

PLARFORMA E-LEARNINGOWA

Platforma e-learningowa o otwartym dostępie, obejmująca narzędzie do samooceny, prowadzące użytkowników do odpowiednich modułów edukacyjnych. Platforma będzie dostępna dla osób, które ukończyły kurs szkoleniowy, przede wszystkim dla profesjonalistów, pracowników i menedżerów firm zajmujących się branżą skórzaną w małych i średnich firmach. Platforma będzie również dedykowana dla każdej osoby zainteresowanej wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju w przemyśle garbarskim. Dzięki treściom zamieszczonym na platformie możliwe będzie lepsze zrozumienie czym jest zrównoważony rozwój oraz czego wymaga od branży skórzanej i garbarskiej, aby sprostać różnorodnym wymaganiom nie tylko samej branży iale również jej klientów.

NARZĘDZIA I ZASOBY

Narzedzia i zasoby składające się z dwóch głównych komponentów:

  • Przewodnik „Zgodność środowiskowa i społeczna ze standardami i przepisami dotyczącymi skóry” – dokument, który wskaże użytkownikom kierunek działania na drodze wprowadzenia zrównoważonego rozwoju;
  • Arkusze informacyjne na temat zrównoważonego rozwoju w branży skórzanej- narzędzie stworzone aby informować użytkowników o korzyściach i zagrożeniach płynących z wdrożenia polityki zrównoważonego rozwoju oraz o nowych, dostępnych rozwiązaniach. Dostępny zasób będzie również motywować i przekonywać do wdrożenie zrównaowazonego rozwoju.

RAPORT Z REKOMENDOWANYCH PRAKTYK

Wspólny dokument z zaleceniami dotyczącymi polityki zrównoważonego rozwoju, zawierający przykłady dobrych praktyk z każdego kraju partnerskiego. Ponadto, opisane w nim będą sukcesy i wyzwania, a także zalecenia dotyczące kierunku działania oparte na informacjach, doświadczeniach i wnioskach wyciągniętych w trakcie realizacji projektu. Raport będzie skierowany do skierowane do decydentów politycznych i interesariuszy wysokiego szczebla w każdym kraju partnerskim.