İçeriğe geç
HAKKINDA

İÇERIK

Deri firmalarının ihtiyaçları zamanla değişti ve son yıllarda çevresel sorunlar yaygınlaştı. Deri tabaklamanın çevresel etkileri konusunda artan tüketici bilinci, imalat sanayilerinin ve büyük moda firmalarının daha eko-sürdürülebilir ürün ve süreç talep etmelerine yol açmaktadır.

Sürdürülebilirliğe odaklanan bir iş modeline geçiş, öncelikle bilinçli ve iyi yetişmiş insan sermayesini gerektirir. Deri profesyonelleri ve işletmeleri, özellikle mikro işletmeler ve KOBİ’ler, sürdürülebilirlik ve gerekli önlemlerinin başarılı bir şekilde uygulanması için yeterince eğitilmemiştir.

Ayrıca sosyal, ekonomik, çevresel strateji ve girişimleri yerel düzeyde sektöre başarılı bir şekilde entegre etmek için iyi bilgilendirilmiş politika oluşturma ve gerekli araç ve politikalara sahip uygulayıcı yerel kurumlara ihtiyaç vardır.

HEDEFLER

SULEAP projesi şunları amaçlamaktadır:

  • Deri endüstrisinde sürdürülebilirlik konusunda tespit edilen bilgi eksikliğini gidermek, yenilikçi eğitim araçları ve platformları ile hedef grupların pratik uygulama hakkındaki bilgilerini genişletmek;
  • Doğrudan kullanıcıların ve hedef grupların (Deri işleme KOBİ’leri ve politikacılar, personel ve yöneticiler) ile dolaylı kullanıcıların (dernekler, yetkililer, personel ve diğer ilgili sektörlerden yöneticiler) deri üretiminde sürdürülebilirliğin riskleri ve faydaları hakkında farkındalığını artırmak;
  • Sektör için ortaya çıkan fırsatları sunmak ve deri sektörünün modern, kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi bir sektöre dönüşmesine destek olmak.

HEDEF GRUPLAR

SULEAP projesinin hedef grupları, Deri işleme KOBİ’leri, ve politikacılar, profesyonel personel ve yöneticilerdir.