İçeriğe geç
PAYDAŞLAR
SULEAP proje konsorsiyumu, aktif deri üretimi yapan ülkelerden ve kuruluşlardan oluşmaktadır. Ortakların tümü, deri mikro işletmelerine ve KOBİ'lere teknoloji transferini destekleme ve uygulama konusunda uzmandır. Projedeki tüm ortaklar, çoklu görev üstlenebilen ve Avrupa'nın en son bilgileri ile endüstri arasında bir köprü olarak hareket etmeye istekli kişilerdir.
CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDÚSTRIAS DO COURO (PORTEKİZ)
Portekiz Deri Endüstrisi Teknoloji Merkezi resmi olarak1992'de kuruldu. CTIC, araştırma ve geliştirme, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve çevre alanlarında yeni teknolojilerin ve süreçlerin uygulanmasında baskın bir rol üstlenerek deri sektörüne bilimsel ve teknolojik destek sağlamaktadır. Böylece sektörü teknik gelişmişliğe, yeniliğe, süreç rasyonalizasyonuna, maliyet düşürmeye, üretkenlik kazanımlarına ve farklılaşmaya yönlendirmekte ve desteklemektedir.
UNIVERSIDAD DE LLEIDA (İSPANYA)
A3 Deri İnovasyon Merkezi - Lleida Üniversitesi (UdL), Igualada Üniversitesi Kampüsünde bulunan bir araştırma grubudur. A3 Deri İnovasyon Merkezi, kalite ve çevreye odaklanmakta ve üretim süreçlerinin sürdürülebilirliğine ve yeni teknolojilerin ve gelişmiş malzemelerin uygulanmasına özel bir vurgu yaparak, kesişen bir yaklaşımla eğitim, araştırma, teknoloji transferi ve yaygınlaştırma sunmaktadır. A3 Deri İnovasyon Merkezi'nin faaliyetleri, şirketlerin rekabet gücünü artırmak için yenilikçi ve sürdürülebilir deri ürünleri pazara dahil etmek için deri sektörünün tüm değer zincirini hedeflemektedir.
C.G.S. DI COLUCCIA MICHELE & C. S.A.S. (İTALYA)
CGS 1990 yılında kurulmuştur ve yirmi beş yılı aşkın süredir uygulamalı araştırma, endüstriyel danışmanlık ve inşaat mühendisliği alanlarında çalışmaktadır. CGS'nin arzusu ve gerçek çalışma stratejisi, yenilik ile fiili uygulama arasındaki, diğer bir deyişle araştırma ve sanayi arasındaki geleneksel boşluğu azaltmak için müdahaleleri gerçekleştirmekten ibarettir. Bu hedefe ulaşmak için CGS üç farklı çizgi izlemiştir: teknik, finans, yönetim. CGS, son derece farklı araştırma sektörlerini benimsemektedir ve şirketler, üniversiteler, araştırma merkezleri ile etkili bir çalışma yöntemi ve akıllı bir ilişkiler sistemi geliştirmiştir.
EGE ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİYE)
Ege Üniversitesi 66 yıllık bir devlet üniversitesidir. Doktora düzeyine kadar öğrenci yetiştiren, araştırmaya dayalı, öğretim odaklı bir kurumdur. Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği programı, mühendislik fakültesi temel eğitim ilkelerini benimsyen mühendislik dersleri ile mesleki ders ve uygulamaları içermektedir. Bölüm bugüne kadar deri sektöründe önemli görevler almış 599 lisans ve 66 yüksek lisans öğrencisi mezun etmiştir. Şu anda 175 lisans, 18 yüksek lisans ve 13 doktora öğrencisi ile bölümde eğitimlerine devam etmektedir.
VIRTUAL CAMPUS LDA (PORTEKİZ)
Sanal Kampüs, teknolojiyle geliştirilmiş öğrenme alanında bir geliştirme, eğitim ve danışmanlık KOBİ'sidir. Vizyonu, artan toplumsal faydalara yol açan öğrenme stratejileri ve projeleri tasarlama ve geliştirme sürecinde kamu ve özel kuruluşları destekleyerek bilgi toplumunun gelişimini aktif olarak teşvik etmektir. Sanal Kampüs, farklı platformlarda (masaüstü, mobil, tablet vb.), farklı ortamlarda (çevrimiçi, bağımsız vb.) farklı amaçlar için (mesleki eğitim, acil servisler, yüksek öğrenim, orta öğretim vb.) ve farklı kapsamlarda (Avrupa projeleri, müşteri sözleşmeleri vb.) e-öğrenim içerikleri üretmektedir.
CREATIVE THINKING DEVELOPMENT (YUNANİSTAN)
CRE.THI.DEV. esas olarak yaşam boyu öğrenme, istihdam, spor, çevre koruma ve yerel kalkınma alanlarında yerel ve sosyal ekonomilere odaklanan, eylem planlarının araştırılması ve geliştirilmesi yoluyla topluluk gelişimini amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir Yunan şirketidir. Şirket, yenilikçiliği, girişimciliği ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için yerel ve bölgesel yetkililer, hükümet yetkilileri ve paydaşları ile yakın işbirliği kurmaktadır.
DETEK – DERİ TEKNOLOGLARI TEKNİSYENLERİ VE KİMYACILARI DERNEĞİ (TÜRKİYE)
DETEK Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacılar Derneği (Deri Teknisyenleri ve Kimyagerleri Derneği) 1995 yılında Türk Deri Sanayisinin teknik ve akademik altyapısını desteklemek, bunu dünya çapında entegre etmek ve geliştirmek için kurulmuştur. Dernek bünyesinde alanında en yetkin teknik ve akademik üyeleri barındırmaktadır. DETEK, Deri Standart Test Yöntemlerinin hazırlanması, kabulü ve güncelleştirilmesine, ISO, ISO EN standartları olarak onanmasına doğrudan katkı sağlamaktadır.
LUKASIEWICZ RESEARCH NETWORK - LODZ INSTITUTE OF TECHNOLOGY (POLONYA)
Deri Endüstrisi Enstitüsü, Polonya ayakkabı KOBİ endüstrisi ile çalışan ve onlara yenilikçi teknoloji, yeni üretim tekniklerinin uygulanması, laboratuar becerileri ile birlikte test malzemeleri ve Akredite Laboratuarda ISO ve EN standartlarına göre hazır ayakkabılar temelinde tam hizmet sunan bir kuruluştur. Enstitü, kurumsal birimlerde ve diğer araştırma enstitülerinde çalışır. Deri Endüstrisi Enstitüsü (IPS), çeşitli araştırma ve endüstriyel ortaklarla çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma projesine katılmaktadır.
D. ARVANITOPOULOS & SONS S.A (YUNANİSTAN)
D. Arvanitopoulos & Sons S.A, 1986 yılında kimyasal ürünler üretmek ve ticaretini yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirketin faaliyet alanları ağırlıklı olarak deri ve ayakkabı sanayi kimyasalları üzerine odaklanmıştır. D. ARVANITOPOULOS & SONS SA, her zaman ürünlerinin kalitesinin rehberliğinde ve bilimsel kadrosuyla deri kimyasalları alanında öncü bir güç haline gelmiştir. Ag I Rentis bölgesindeki özel tesisleri (900 m²), kimya sektöründe fonksiyonel üretim birimini ve gerekli tüm enstrümanlarla tam donanımlı bir kalite kontrol laboratuvarını barındırmaktadır.