İçeriğe geç

SONUÇLAR

E-ÖĞRENME PLATFORMU

E-öğrenme platformu, kullanıcıları uygun öğrenim modüllerine yönlendiren öz-değerlendirme aracı içeren serbest erişime sahip bir platformdur.
Platform, başta deri KOBİ işletmelerinin profesyonelleri, çalışanları ve yöneticileri olmak üzere, eğitim Kursunu tamamlayanlar için değil, aynı zamanda deride sürdürülebilirlik hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, endüstrinin ve müşterilerinin çeşitli gereksinimlerine uyumlu olmak için sürdürülebilirliğin ne olduğunu ve neyin sorulduğunu daha iyi anlayabilecek herkes için geçerli olacaktır.

KAYNAK ARAÇLARI

Kaynak Araç Seti iki ana bileşenden oluşmaktadır:

  • Kullanıcılara sürdürülebilirlik yolunda bir yön sağlayacak bir belge olan Deri Standartları ve Mevzuatına Çevresel ve Sosyal Uygunluk Rehberi;
  • Sürdürülebilirlikle ilgili mevcut faydalar, riskler ve çözümler hakkında motive etmek ve ikna etmek için Deride Sürdürülebilirlik için Bilgi Notları.

POLİTİKA TAVSİYE RAPORU

Genel bir Politika Tavsiye Raporu, her bir ortak ülkede başarılı olan ve zorlanan politikaların iyi örneklerinden, politikacılara ve üst düzey yöneticilere proje süresince öğrenilen bilgiler, deneyimler ve derslere dayalı bir eylem planına ilişkin her bir ortak ülkedeki paydaşların tavsiyelerden oluşan bir belgedir.